X
تبلیغات
دلتنگی های یک شیمیست

دلتنگی های یک شیمیست

به کلبه درویشی من خوش اومدید. نظر یادتون نره. خیلی دوستتون دارم.

ســــر زده بیــــــا …

 ســــر زده بیــــــا …


کمــــــﮯ آشفتــــگی بــــد نـیست …آن وقــــــت …


تکــــــاندن ِ شانــــــه هاﮮ ِ پُـر غُـبــــــارو مُرتب کردن ِ موهــــــاﮮ ِ پریـشــــــانت ،


بهانـــــــﮧ اﮮ مـﮯشود براﮮ ِ زندگـــــــﮯ . . .حالم خوب نیست ...


دروغ می گویم که خوبم!باور نکن،


فقط ادای کوه بودن را در می آورم...اما !


پر از ترکم،هر لحظه امکان دارد،


فرو بریزم ...[ پنجشنبه 4 اردیبهشت1393 ] [ 15:50 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

مادرم...
زن جنس عجیـــــبی ست

چشم هایش را که می بنـــــدی ؛

دید دلــــش

بیشتر میشود !

دلش را که میشــــکنی ؛

بـــــاران لطافت

از چشم هایش سرازیــــــر،

انگـــــار

درست شده تا روی عشــــق را

کــــــم کند !!!

روزت مبارک مادرم[ شنبه 30 فروردین1393 ] [ 21:13 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

مـَـغرورمــ ـــ !؟


 مـَـغرورمــ ـــ !؟  عـشقمــ ــ مـیـڪشہ .. !

 

تـنـہــ ـامــ ــ !؟ بہ פֿـوכمــ‌ ــ مـربـوطہ .. !


 از بـعـضےـآ مـُـتـّـنفرمــ ــ !؟ פֿـوכِشوטּ פֿـوآستـטּ .. !


 بـعـضےـآ رو فـرآمـوش ڪرכم !؟ حــ ـآفظہ ـے פֿـوכمـہ .. !


 مـثـل بـَچہ هــ ـآ هـستمــ ــ !؟ כوس כآرمــ ــ .. !


 لـجبــ ـآزمــ ــ !؟ عـّـ ـآرّه چــِـجــــــورَمــ ــ .. !


 ڪینہ ایـَـمــ ــ !؟ بـہ شـُـمــ ـآ ربـطے نـכآاآاآاآاآره .. !


 سـنگـــכِلـمــ ــ !؟ چہ بـہـتـر .. !


 از مـَـטּ פֿـوشـِـتـــ نـمـیــ ـآכ !؟ مـگہ مـجـبـورتـــ ڪَرכمــ ــ .. !


 قـراره مـثلہ تـو بــ ـآشـمــ ــ !؟ نـــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــ ـوچ .. !


 قــ ـآبـل تـحمـّـل نـیـسـتـمــ ــ !؟ اجـبــ ـآرـے بہ تـحملمــ ــ نـیـستـــ .. !


رآه بــ ـآز جــ ـآכّه כِراز .. ! هــــ ـــ ــ ـرّررّررّرـے ..


[ یکشنبه 17 فروردین1393 ] [ 11:31 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

پیشانی ام...

[ چهارشنبه 27 آذر1392 ] [ 0:0 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

...!

[ یکشنبه 10 آذر1392 ] [ 0:8 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

هے غـَریبــﮧ

 

 

► ●● هے غـَریبــﮧ

 

  ●● شـَب ِ عـَروسے کـت و شـَلوار ِ سیــآهش رآ بـﮧ او بپـُوشــآטּ

 

 ●● رنـگ ِ سیــآه بـﮧ مـَـرد ِ مـَـטּ خـیلے مے آیـَد

 

 ●● بـَند ِ کـِروآتـش رآ خـُـودت سـِفت کـُـטּ

 

 ●● ایــטּ کــآر رآ دوسـت دآرد

 

 ●● وقـتے دستــآنت رآ مے گیــرد

 

 ●● خـُـودت رآ در آغـُـوش ِ او بے انـدآز

 

 ●● بــآ ایــטּ کــآر احســآس ِ آرآمـِش مے کــُند

 

 ●● زَحمـَت ِ تــآج ِ عـَروس رآ نــَکش

 

 ●● سـَلیقـﮧ اش رآ خـُـوب مے دآنـَم ، بـَرآیت گـِرفتـﮧ اسـت

 


 


●● خـُلآصـﮧ کـُنم غـَریبـﮧ

 

 ●● جـآטּ ِ تـُـو و جـآטּ ِ مـَـرد ِ مـَـטּ ...

 

 

 

[ چهارشنبه 8 آبان1392 ] [ 11:13 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

آنقدر مرا سرد کرد...

 

 

 

آنقدر مرا سرد کرد...

 

 

 

 

از خودش...

 

 

 

 

از عشق...

 

 

 

 

از همه...

 

 

 

 

حالا به جای دل بستن...

 

 

 

 

یخ بسته ام...

 

 

 

 

آهای.........!

 

 

 

 

روی احساسم پا نگذارید...

 

 

 

 

لیز می خورید.........!

 

 

 

 

[ چهارشنبه 10 مهر1392 ] [ 15:20 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

اینجـا دُختـرکے دَر آینـہ ایــستاده

 

✘اینجـا دُختـرکے دَر آینـہ ایــستاده

 

 کہ ِ از تـمـآم دُنـیآ

 فَقط لَحـــظہ ِای

 بودَלּ تصویری را مے خواهَد

 کہ ِ از پشت ، عَرض شـآنہ هایَش را در بَر گرفتہ باشد ...

 

 

[ شنبه 2 شهریور1392 ] [ 1:7 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

تمام تنم میسوزد از زخم هایی که خوردم...

 

 

تمام تنم میسوزد از زخم هایی که خوردم...

 

 

 

من از دست رفتم...

 

 

 

شکستم...

 

 

 

میفهمی؟

 

 

 

به انتهای بودنم رسیدم

 

 

 

اما اشک نریختم...

 

 

 

پنهان شدم پشت لبخندی که درد میکند...

 

 

 

[ جمعه 7 تیر1392 ] [ 0:2 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

به هر سو می روم تاریکی مطلق است...

 

 

به هر سو می روم تاریکی مطلق است...

 

 

دنیا سایه بانش را با تنهایی ام معنا کرده...

 

 

مسیری بی انتها...

 

 

دستانی پر از آرزوهای پوشالی...

 

 

و چشمانی که دیگر خیس نیست...

 

 

از بس نخوابیده، خشک شده اند...

 

 

بیچاره پاهایم، تاول زده اند از ایستادن اجباری...

 

 

دنیا...

 

 

آهای دنیا...

 

 

خانه ات ویران...

 

 

ویرانی ام تماشا دارد؟؟؟

 

 

 

[ یکشنبه 29 اردیبهشت1392 ] [ 0:56 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

سیم آخر!!!!!!!!!

 

 

 

جایی وجود داره

 

 

 

 

به نام سیم آخر من

 

 

 

 

دقیقاً همون جام

 

 

 

 

بزنم بهش یا نه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

 

 

[ سه شنبه 10 اردیبهشت1392 ] [ 23:51 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

دو رکعت گریه!

 

دو رکعت گریه!

 

 

برای خاطره هایم...

 

 

یه قنوت سکوت!

 

 

برای یادت...

 

 

دو سجده بی قراری!

 

 

برای عشق بر باد رفته...

 

 

و یک تشهد!

 

 

برای مرگ احساسم...

 

 

[ چهارشنبه 4 اردیبهشت1392 ] [ 0:28 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

تنهایی...

 

تنهایی...

 

 

دیوار...

 

 

قهوه های سر رفته از حوصله ام...

 

 

اتاقی که چهار تاق باز روی من خوابیده

 

 

چشم هایی که از ساعت کار افتاده ترند

 

 

و شانه های تو که زیر بارٍ باران نمی روند

 

 

باید گریه ام را روی بی کسی هایم تنظیم کنم

 

 

و این یعنی تنهایی...........

 

 

 

[ جمعه 23 فروردین1392 ] [ 1:34 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

میخواهند جــای تــو را بگیرند . . .

 

میخواهند جــای تــو را بگیرند . . .

 

 

 


بی آنکه بـدانـنـد 

 

 

 

 

تــو هــم دیــگــر جــایــی نــداری . . .

 

 

 

 

[ سه شنبه 13 فروردین1392 ] [ 1:35 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

به دلتنگی هایمـــ دست نزن...

به دلتنگی هایمـــ دست نزن...

 


می شکند بضغم یه وقت!!

 


آنگاه غرقــــــــ می شوی

 


در سیلابــــــ اشکهایی که


 


بهانه روانــــــ شدنش هستی!!...

 

 

[ دوشنبه 5 فروردین1392 ] [ 0:9 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

خسته

از زندگی از این همه تکرار خسته ام

از های و هوی کوچه و بازار خسته ام

 

دلگیرم از ستاره و از ماه و آسمان

از هرچه و هر آن که و هرکار خسته ام

 

دلخسته سوی خانه تن خسته می کشم

وایا از این حصار دل آزار خسته ام

 

بیزارم از خموشی تقویم روی میز

از دنگ دنگ ساعت دیوار خسته ام

 

از او که گفت: یار تو هستم ولی نبود

از خود که زخم خورده ام از یار خسته ام

 

با خویش در ستیزم و از دوست در گریز

از حال من مپرس که بسیار خسته ام

 

 

[ پنجشنبه 3 اسفند1391 ] [ 23:31 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

به کدامین گناه...

 

به کدامین گناه...

 

گاه دلتنگ میشوم

 


دلتنگ تر از همه ی دلتنگی ها...گوشه ای می نشینمو حسرت ها را میشمارم...و باختن ها را...و صدای شکستن ها را...و وجدانم را محاکمه می کنممن کدامین قلب را شکستم؟کدامین امید را ناامید کرده ام؟کدامین احساس را لــــ ه کرده ام؟کدامین خواهش را نشنیده ام؟و به کدام دلتنگی خندیدمکه این چنیـــن دلتنگـــــم؟؟؟

 

[ چهارشنبه 25 بهمن1391 ] [ 23:49 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

یک چشمم را می بندم

یک چشمم را می بندم

 

تا انگشتی که به پنجره چسبانده ام

 

در امتداد شاخه ای  از باغچه بیفتد که تنهاتر است

 

بعد از غروب هم که ستاره ها جای درخت ها را می گیرند

 

من اتاقی دارم که می توان در آن تنها شد

 

حالا می خواهی باور بکنی، بکن

 

اما نامش را سادگی نگذار...

 

 

[ چهارشنبه 18 بهمن1391 ] [ 0:11 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

دلـم نـه عـشق میـخواهد...

 

دلـم نـه عـشق میـخواهد

 

نـه دروغــهای قـشنگ

 

نـه ادعـاهای بـزرگنـه بـزرگهای پـر ادعــا ...!دلـم یـک فنـجان قــهوه داغ میــخواهد

 

و یــک "دوســــت"

 

 کـه بـشود بـا او حـرف زد

 

و بـعد پشیـــمان نـشد ...!!!

 

 

[ چهارشنبه 6 دی1391 ] [ 23:41 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

خسته ام

خسته اماز جنس قلابیِ آدم هاهـــی فلانــــــــــی!راهت را بگیــر و برو ...حوالـــــــــــــــی ما توقف ممنوع است...!

 

[ پنجشنبه 23 آذر1391 ] [ 0:0 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

حالم خوب است اما...

حالــــم خوب است

 

امــــا......

 

دلــــم تنــــگ آن روزهایی شده که می توانستم از تــــه دل بخــــندم...

 

 

[ چهارشنبه 15 آذر1391 ] [ 23:32 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

شاید...

شاید اگر انســـــــانیّت هم مارک دار بودخیلی از آدمها به تن می کردند...

 

 

[ چهارشنبه 1 آذر1391 ] [ 0:13 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

...

شاید برایت عجیبست این همه آرامشم!خودمانی بگویم ؛به آخر خط که برسی دیگر فقط نگاه میکنی ...

 

[ شنبه 20 آبان1391 ] [ 23:42 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

این روزها سخت مشغولم

این روزها سخت مشغولم


مادربزرگ میگفت


رد پای عشق را دنبال كنی


میرسی آخر دنیا 

 

نوك كوه قاف


به شهری كه همه آدمهایش خوشبختند


...


رد پای عشق را دنبال میكنم


اما انگار آخرش به آسمان رسیده


...


خوب شد مادربزرگ دیگر نیست


تا ببیند


شهر خوشبختی را به آسمان برده اند


و دیگر هیچ جای زمین هیچ آدم خوشبختی نیست


حتی نوك كوه قاف


...


این روزها سخت مشغولم


دنبال كسی میگردم كه پرواز بلد باشد

 

[ شنبه 13 آبان1391 ] [ 23:56 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

یئنه بو شهرده اوز اوزه گلدیک...

یئنه بو شهرده اوز اوزه گلدیک...

نئیلیک

آیرجا شهریمیز یوخ!

بلکه ده بیز خوشبخت اولا بیلردیک...

بلکه ده خوشبختیک

خبریمیز یوخ!

 

آرادان نه قدر ایل کئچیب گورن..............

 

تانییا بیلمدیم!

منی باغیشلا

من ائله بیلردیم

سنسیز اولرم

من سنسیز اولمدیم

منی باغیشلا

اولمدیم دئیرم

نه بیلیم آخی!

بلکه ده من سنسیز اولموشم ائله...

قبیر سیز...

کفن سیز...

اولموشم ائله...

 

 

[ چهارشنبه 10 آبان1391 ] [ 0:5 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

دلم...

دلم هوس مزه ی تلخ حقیقت کرده 

 

 

از دروغ های شیرین خسته شده ام

[ چهارشنبه 5 مهر1391 ] [ 0:47 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

دلم پر شده از همه جا...

دلَمــــ پُر شده از هَمـﮧ جـــا ... از هَمـﮧ كس...

خالے نميشود كـﮧ...آرام نمے شود كـﮧ...

بغضے انگــ ــار...به جاي گلو ... قلبمـــ را سَد كرده!

نَه غریبـﮧ...

از تــ ــو که دِلگیر نیستمـــــ...

از دلَمــــ " دلگیــــــرمـــ " ... دلگيــــر!

تازگے ها با حرف كـﮧ هيچ...يك نِگاه همــ كافيست...براي شكستنش...

تو هم نمے داني...

هيچكس نمے داند...

پُشت اين چهره ے آرام در دلمــــ چـِﮧ مے گذرد...

نمے دانے...

از اين آرامش ظاهر و اين دل ناآرامــــ ... چقــَـــــــــــــدر خستـﮧ ام! . . .

بگذار هـمـﮧ فکر کنند مَغرورمــــ... بگذار فِکــ ــر کنند ...

فکرشان چِـﮧ اهمیتے دارد...

چـﮧ میدانند آنها ...از سَنگینے قَلبمـــ...از حرفهاے نگفتـﮧ درونمــ...

دِلگيــرم خَدا...دِلگيـــ ــــر...

 

[ یکشنبه 19 شهریور1391 ] [ 0:40 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

بساط کرده ام

بساط کرده ام


و تمام نداشته هایم را


ﺑﻪ ﺣﺮﺍﺝ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ...


بی انصاف چانه نزن


ﺣﺴﺮﺕ ﻫﺎﯾﻢ ...


به قیمت عمرم


تمام شده!!

 [ چهارشنبه 15 شهریور1391 ] [ 16:27 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

سلامتیه.........

ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺭﯾﺸﻮ ﻗﺪﺷﻮﻥ!


ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﺸﻮﻥ...


ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﻧﺎﺯﻭ ﭘﻮﺳﺘﺎﯼ ﺻﺎﻓﺸﻮﻥ!


ﻭﺍﺳﻪ ﻗﻠﺒﺎﯼ ﭘﺎﮐﺸﻮﻥ.........


ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎﻡ!


ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺭﺩﺍﻡ

[ سه شنبه 7 شهریور1391 ] [ 12:48 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

باران

باران می آید و به جای کفش هایت

خیالت خیس می شود

خیالت غر می زند

برای خیالت شعر می خوانم

خیالت مسخره می کند

آخرش رفتی و نفهمیدم که

نمی فهمی یا نمی فهمم

ولی هنوز هم می گویم

به خدا عشق خز نیست

شعر خز نیست

دوست داشتن خز نیست

احساس کردن خز نیست

نفس عمیق زیر باران خز نیست

گفتن دوستت دارم خز نیست

به خدا فاز نگرفته ام

من دوستت داشتم و

تو رفتی

رفتی و من

هرروز از خیالت می پرسم و نمی دانم و

نمی فهمم دلیل رفتنت را

شاید چون دوستم نداشتی

شاید چون دوستت داشتم...

 

[ پنجشنبه 26 مرداد1391 ] [ 14:0 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]