دلتنگی های یک شیمیست

به کلبه درویشی من خوش اومدید. نظر یادتون نره. خیلی دوستتون دارم.

آخرين ديدار

 

 

آخرين ديدار  

 

      

 

 

قطار چه بي رحم دور ميشد
  

   

 

 

 بي اعتنا به گريه ها 

 

 

 


 سنگدلانه
 

  

 

 

 سرد , بي روح
  

 

 

  

 انگار مي دانست اين بار
  

 

 

  

 حرفمان قرار جاي هميشگي نيست
  

 

 

  

 انگار مي دانست دلي خواهد شكست
  

 

 

  

 دستي خواهد لرزيد
 

  

 

 

 گونه اي  تر خواهد شد 

 

 

 


 يادگاري خاطره ها يك زخم بود
  

 

 

 

 دردناك تر از زخم شمشير 
 

  

 

 

پر رنگ تر از بغض
 

  

 

 

 بي انتها تنهايي 
  

 

 

 

 يادگاري سفر يك واژه بود 

 

 

 


 يك فنجان  عشق

 
  

  

 

 

 

 

دیروز تولد عشقم بود و بدترین شب زندگیم. دیشب بود که فهمیدم 6 ماهه ازدواج کرده.    

 

 

 

داغونم. حتی تصور این که دستاش تو دستای یکی دیگه باشه دیوونم میکنه.     

   

 

 

 اینم سرنوشت من بود. مجبورم باهاش کنار بیام.    

  

  

 

برام دعا کنین خدا بهم مرگ بده. خدایا خودت راحتم کن. آمین

 

 

 

  

 

 

گل من، باغچه نو مبارک ...

 

  

 

 

[ دوشنبه 24 آذر1393 ] [ 13:13 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

ﺑـﺎﻻﺧــﺮﻩ ﯾﮑـ ﺭﻭﺯ ﺑـﻪ ﺁﺭﺯﻭﯾﻢ میرسم

 

 

 

ﺑـﺎﻻﺧــﺮﻩ ﯾﮑـ ﺭﻭﺯ ﺑـﻪ ﺁﺭﺯﻭﯾﻢ میرسم 
 

 

 

 

 

ﺩﺭ ﺻـﻒ ﺍﻭل نماز ﺟﻠـﻮﺗـﺮ ﺍﺯ ﭘﯿـش نمـﺎﺯﻡ
 

 

 

 
 

 

وَ ﻫـﻤـﻪ ﺑﻪ ﻣـﻦ ﺍﻗﺘــﺪﺍ ﺧـﻮﺍﻫﻨـﺪ ﮐـﺮﺩ    ...  

 

  

 

 

 

 

 

نمـﺎﺯ ﮐِﻪ ﺗـﻤﺎﻡ ﺷـﻮﺩ ﻫـﻤﻩ ﺑسمت ﻣـﻦ ﺧﻮﺍﻫﻨـﺪ ﺁﻣـﺪ
 

 

 

 

 

ﭼﻘـﺪﺭ ﻋـﺰﯾـﺰ ﺧـﻮﺍهم شد
 

 

 

 

 

ﺑـﻌـﺪ ﺍز ﭼﻨــﺪ ﻗـﺪﻡ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪ
 

 

 

 

 

 ﮐﺴﯽ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺰﻧـﺪ :
 

 

 

 

 

 بـﻠﻨـﺪ ﺑــﮕــﻮ
 

 

 

 

 

 

ﻻ ﺍِﻟـﻪ ﺍِﻟَﺎ ﺍﻟﻠّﻪ ...

 

  

 

 

  

 

 

 

[ پنجشنبه 20 آذر1393 ] [ 0:34 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

پایان...

 

 

[ سه شنبه 4 آذر1393 ] [ 13:21 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

خداحافظ مرتضے ...!

  

 

  

 تختے کہ امروز صبح خالے شد ...   

 

 

  


و قلبے کہ دیگر روے تکرار نیست...   

 

 

 


و ھوادارانے کہ دیگر نمے توانند نگرانت شوند... 


  

   

 

 

و صدایے کہ تا ابد جاودانہ مے ماند 
 

 

 

   

 

 

خداحافظ مرتضے ...!  

 

 


 [ جمعه 23 آبان1393 ] [ 17:42 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

ایـن مَـنَـم.... !

  

  

  

 


 ایـن مَـنَـم.... !  

   

 

 


 בֿخـتَـرﮮ بـآ نَـفَـس هـآﮮ بُـریـבֿه بُـریـבֿه   

 

  

 

 

  

مَـرآ خـפּب بِـبـیـטּ....... 

   

   

 

 

آפּآره בֿرکـפּچِـ؍ بُـن بَـستِ قَـلـبَـזּ نَـفَس نَفَس مـﮱ زَنَـזּ  

 

  

  

 

 

פּاِنـتِظآرِ کَـسِـﮱ رآمـﮱ کِـشَـזּ کِـ؍ نـیـسـت   

 

  

  

 

 

 

حـפּصِـلـ؍ ﮮ کَـسـﮱ رآ نَـבֿآرَזּ کِـ؍ هَـسـت  

 

  

  

 

 

گُـذَ شـتِـ؍ اﮮ בֿآرَזּ کِـ؍ حـآلَـזּ رآ مـﮱ گِیـرَבֿ  

 

   

 

 

 

آیَـنـבֿه اﮮ ڪ؍ حـآلـﮱ بَـرآﮮ رِسـیـבֿنَـش نَـבֿآرَזּ  

  

  

 

 

 

פּحـآلـﮱ ڪ؍ حـآلَـזּ رآبـ؍ هَـזּ مـﮱ زَنَـבֿ  

  

 

 

 

 

 

آرﮮ زِنـבֿگـﮱ مَـטּ بـ؍ هَـمـیـטּ شیـریـنیـسـت.....  

  

   

 

  

פּحـآلـا مَـטּ.......  

 

 

   

 

 

تنها زیر بـــــارآטּ مے ایستَم  

  

 

  

 

 

میگویَند مــُـــב است ایـטּ روزهـــآ  

 

  

  

 

 

عشـــــق بازے زیر بارآטּ  

 

  

  

 

 

با اشڪ هاے ابـــــر ....  

 

   

 

 

 

בل نِمے سوزانَم بَراے ابرے ڪﮧ اَز شِدت گِریــﮧ  

 

 

   

 

 

بــﮧ هِقـــــ هـِــــق افتاده است  

 

  

  

 

 

בلَم بَراے خُـــــوבم مے سوزَد  

 

   

 

 

كه از فِشار בلتَنگــــــے  

 

  

 

 

 

خیلی وَقت است نَفَسَـــــم بُریـבֿه بُریـבֿه و بَند است  

 

 

 

 

 

[ شنبه 17 آبان1393 ] [ 13:11 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

لعنتی!!!!!

 

 

 

به "سگ" استـــــخون بدی ...

 

 
دورت میـــــگرده

 
 واست دم تکــــــون میده !!!


 من به تو " دل " داده بودم ...

 

 

 

 

 

 

لعنتـــــــــــــــــــی !!!!!

 

 

 

 

[ شنبه 10 آبان1393 ] [ 18:40 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

گاهی باید نبخشید

 

 

گاهی باید نبخشید

 

 

کسی را که بارها او را بخشیده ای

 

 

و نفهمید

 

 

تا این بار در آرزوی بخشش تو باشد.....

 

 

 

 

 

گاهی نباید صبر کرد

 

 

باید رها کرد و رفت

 

 

تا بدانند که اگر ماندی رفتن را بلد بوده ای...

 

 

 

 

 

 

گاهی بر سر کارهایی که برای دیگران انجام میدهی

 

 

باید منت گذاشت

 

 

تا آنرا کم اهمیت ندانند...

 

 

 

 

 

 

گاهی باید بد بود

 

 

برای کسی که فرق خوب بودنت را نمیداند...

 

 

 

 

 

 

گاهی باید به آدمها از دست دادن را متذکر شد...

 

 

 

 

 

 

آدمها همیشه نمی مانند...

 

 

 

 

 

 

 

یکجا در را باز میکنند

 

 

و برای همیشه میروند......!!

 

 

 

 

[ سه شنبه 6 آبان1393 ] [ 20:27 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

یه لیوان بردار پرتش کن تو دیوار

 

 

یه لیوان بردار پرتش کن تو دیوار...

 

 

 

چی شد؟

 

 

 

دیدی؟

 

 

 

شکست؟!

 

 

 

حالا بهش بگو معذرت میخوام...

 

 

 

بگو غلط کردم...

 

 

 

چی شد؟!

 

 

 

درست شد؟؟؟

 

 

 

پس بفهم وقتی دلی هم میشکنه دیگه درست بشو نیس...

 

 

 

اینو با همه اوناییم که دلمو شکستن...

 

 

 

قلبم این روزها سخت درد میکند!

 

 

 

کاش یک لحظه می ایستاد تا ببینم دردش چیست؟

 

 

 

من دردهایم را فراموش نکرده ام...

 

 

 

من از نهایت درد به "بی حسی" رسیده ام...

 

 

 

[ پنجشنبه 3 مهر1393 ] [ 17:8 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

یه وَقتآیے بآیـَכْ رَפֿـتْ..!!

 

 

 

 

یه وَقتآیے بآیـَכْ رَפֿـتْ..!!

 

 

 

 

اونم بآ پآـے פֿـوכِتْ..!!

 

 

 

 

بآیـَכْ جآتو تو زنْدِگے بَعْضے هآ פֿـآلے كُنے..!!

 

 

 

 

כُرسْته تو شُلوغیآشوטּْ مُتوَجهْ نِمیشَنْ چے میشه..

 

 

 

 

وَلے بـכوטּْ..

 

 

 

 

یه روزـے..

 

 

 

 

یه جآیے..

 

 

 

 

بـَכْ جورـے یآכِتْ مے اُפֿـتـَטּْ، كه כیگه כیرْ شـُכه..!!

 

 

 

 

פֿـِیْلے כیرْ...!!

 

 

 

[ یکشنبه 22 تیر1393 ] [ 16:33 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

نـــامـــتـــ را

 

 

 

نـــامـــتـــ را

 

 

 

 


خـــاطــراتـــتـــ را

 

 

 

 


بـــوســـہ هـــایــتـــ را

 

 

 

 


و لمــــس ِ حــــــس ِ بـــودنــــتـــ را

 

 

 

 


همــہ و همــہ را بـــہ دســـتـــ ِ بــــاد سپـــــردҐ

 

 

 

 


یـــادҐ تــــ♥ـــو را فـــــــرامـــــــوش...

 

 

 

 

[ جمعه 16 خرداد1393 ] [ 20:24 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

لبخند دروغکی چرا...؟؟

 

 

 

 

لبخند دروغکی چرا...؟؟

 

 

 

 

 

خوب نیستم...

 

 

 

 

 

مثل قرصی که نیمه شب، بدون آب گیر میکند...

 

 

 

 

 

گیر کرده ام در گلوی زندگی...!!!

 

 

 

 

 

کاش میتوانستم راحت حرف بزنم...

 

 

 

 

 

چیزی بگویم از دلتنگی...

 

 

 

 

 

میان آدمهای این اتاق مجازی...

 

 

 

 

 

فقط می گویم دلتنگم...

 

 

 

 

 

این سکوت را دوست دارم...

 

 

 

 

 

لال بودن را ترجیح میدهم...

 

 

 

 

 

وقتی کسی نیست عمق درد پنهان شده در حرفهایم را حس کند...!!!!

 

 

 

 

[ یکشنبه 28 اردیبهشت1393 ] [ 19:22 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

ســــر زده بیــــــا …

 ســــر زده بیــــــا …


کمــــــﮯ آشفتــــگی بــــد نـیست …آن وقــــــت …


تکــــــاندن ِ شانــــــه هاﮮ ِ پُـر غُـبــــــارو مُرتب کردن ِ موهــــــاﮮ ِ پریـشــــــانت ،


بهانـــــــﮧ اﮮ مـﮯشود براﮮ ِ زندگـــــــﮯ . . .حالم خوب نیست ...


دروغ می گویم که خوبم!باور نکن،


فقط ادای کوه بودن را در می آورم...اما !


پر از ترکم،هر لحظه امکان دارد،


فرو بریزم ...[ پنجشنبه 4 اردیبهشت1393 ] [ 15:50 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

مادرم...
زن جنس عجیـــــبی ست

چشم هایش را که می بنـــــدی ؛

دید دلــــش

بیشتر میشود !

دلش را که میشــــکنی ؛

بـــــاران لطافت

از چشم هایش سرازیــــــر،

انگـــــار

درست شده تا روی عشــــق را

کــــــم کند !!!

روزت مبارک مادرم[ شنبه 30 فروردین1393 ] [ 21:13 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

مـَـغرورمــ ـــ !؟


 مـَـغرورمــ ـــ !؟  عـشقمــ ــ مـیـڪشہ .. !

 

تـنـہــ ـامــ ــ !؟ بہ פֿـوכمــ‌ ــ مـربـوطہ .. !


 از بـعـضےـآ مـُـتـّـنفرمــ ــ !؟ פֿـوכِشوטּ פֿـوآستـטּ .. !


 بـعـضےـآ رو فـرآمـوش ڪرכم !؟ حــ ـآفظہ ـے פֿـوכمـہ .. !


 مـثـل بـَچہ هــ ـآ هـستمــ ــ !؟ כوس כآرمــ ــ .. !


 لـجبــ ـآزمــ ــ !؟ عـّـ ـآرّه چــِـجــــــورَمــ ــ .. !


 ڪینہ ایـَـمــ ــ !؟ بـہ شـُـمــ ـآ ربـطے نـכآاآاآاآاآره .. !


 سـنگـــכِلـمــ ــ !؟ چہ بـہـتـر .. !


 از مـَـטּ פֿـوشـِـتـــ نـمـیــ ـآכ !؟ مـگہ مـجـبـورتـــ ڪَرכمــ ــ .. !


 قـراره مـثلہ تـو بــ ـآشـمــ ــ !؟ نـــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــ ـوچ .. !


 قــ ـآبـل تـحمـّـل نـیـسـتـمــ ــ !؟ اجـبــ ـآرـے بہ تـحملمــ ــ نـیـستـــ .. !


رآه بــ ـآز جــ ـآכّه כِراز .. ! هــــ ـــ ــ ـرّررّررّرـے ..


[ یکشنبه 17 فروردین1393 ] [ 11:31 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

پیشانی ام...

[ چهارشنبه 27 آذر1392 ] [ 0:0 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

...!

[ یکشنبه 10 آذر1392 ] [ 0:8 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

هے غـَریبــﮧ

 

 

► ●● هے غـَریبــﮧ

 

  ●● شـَب ِ عـَروسے کـت و شـَلوار ِ سیــآهش رآ بـﮧ او بپـُوشــآטּ

 

 ●● رنـگ ِ سیــآه بـﮧ مـَـرد ِ مـَـטּ خـیلے مے آیـَد

 

 ●● بـَند ِ کـِروآتـش رآ خـُـودت سـِفت کـُـטּ

 

 ●● ایــטּ کــآر رآ دوسـت دآرد

 

 ●● وقـتے دستــآنت رآ مے گیــرد

 

 ●● خـُـودت رآ در آغـُـوش ِ او بے انـدآز

 

 ●● بــآ ایــטּ کــآر احســآس ِ آرآمـِش مے کــُند

 

 ●● زَحمـَت ِ تــآج ِ عـَروس رآ نــَکش

 

 ●● سـَلیقـﮧ اش رآ خـُـوب مے دآنـَم ، بـَرآیت گـِرفتـﮧ اسـت

 


 


●● خـُلآصـﮧ کـُنم غـَریبـﮧ

 

 ●● جـآטּ ِ تـُـو و جـآטּ ِ مـَـرد ِ مـَـטּ ...

 

 

 

[ چهارشنبه 8 آبان1392 ] [ 11:13 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

آنقدر مرا سرد کرد...

 

 

 

آنقدر مرا سرد کرد...

 

 

 

 

از خودش...

 

 

 

 

از عشق...

 

 

 

 

از همه...

 

 

 

 

حالا به جای دل بستن...

 

 

 

 

یخ بسته ام...

 

 

 

 

آهای.........!

 

 

 

 

روی احساسم پا نگذارید...

 

 

 

 

لیز می خورید.........!

 

 

 

 

[ چهارشنبه 10 مهر1392 ] [ 15:20 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

اینجـا دُختـرکے دَر آینـہ ایــستاده

 

✘اینجـا دُختـرکے دَر آینـہ ایــستاده

 

 کہ ِ از تـمـآم دُنـیآ

 فَقط لَحـــظہ ِای

 بودَלּ تصویری را مے خواهَد

 کہ ِ از پشت ، عَرض شـآنہ هایَش را در بَر گرفتہ باشد ...

 

 

[ شنبه 2 شهریور1392 ] [ 1:7 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

تمام تنم میسوزد از زخم هایی که خوردم...

 

 

تمام تنم میسوزد از زخم هایی که خوردم...

 

 

 

من از دست رفتم...

 

 

 

شکستم...

 

 

 

میفهمی؟

 

 

 

به انتهای بودنم رسیدم

 

 

 

اما اشک نریختم...

 

 

 

پنهان شدم پشت لبخندی که درد میکند...

 

 

 

[ جمعه 7 تیر1392 ] [ 0:2 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

به هر سو می روم تاریکی مطلق است...

 

 

به هر سو می روم تاریکی مطلق است...

 

 

دنیا سایه بانش را با تنهایی ام معنا کرده...

 

 

مسیری بی انتها...

 

 

دستانی پر از آرزوهای پوشالی...

 

 

و چشمانی که دیگر خیس نیست...

 

 

از بس نخوابیده، خشک شده اند...

 

 

بیچاره پاهایم، تاول زده اند از ایستادن اجباری...

 

 

دنیا...

 

 

آهای دنیا...

 

 

خانه ات ویران...

 

 

ویرانی ام تماشا دارد؟؟؟

 

 

 

[ یکشنبه 29 اردیبهشت1392 ] [ 0:56 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

سیم آخر!!!!!!!!!

 

 

 

جایی وجود داره

 

 

 

 

به نام سیم آخر من

 

 

 

 

دقیقاً همون جام

 

 

 

 

بزنم بهش یا نه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

 

 

[ سه شنبه 10 اردیبهشت1392 ] [ 23:51 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

دو رکعت گریه!

 

دو رکعت گریه!

 

 

برای خاطره هایم...

 

 

یه قنوت سکوت!

 

 

برای یادت...

 

 

دو سجده بی قراری!

 

 

برای عشق بر باد رفته...

 

 

و یک تشهد!

 

 

برای مرگ احساسم...

 

 

[ چهارشنبه 4 اردیبهشت1392 ] [ 0:28 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

تنهایی...

 

تنهایی...

 

 

دیوار...

 

 

قهوه های سر رفته از حوصله ام...

 

 

اتاقی که چهار تاق باز روی من خوابیده

 

 

چشم هایی که از ساعت کار افتاده ترند

 

 

و شانه های تو که زیر بارٍ باران نمی روند

 

 

باید گریه ام را روی بی کسی هایم تنظیم کنم

 

 

و این یعنی تنهایی...........

 

 

 

[ جمعه 23 فروردین1392 ] [ 1:34 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

میخواهند جــای تــو را بگیرند . . .

 

میخواهند جــای تــو را بگیرند . . .

 

 

 


بی آنکه بـدانـنـد 

 

 

 

 

تــو هــم دیــگــر جــایــی نــداری . . .

 

 

 

 

[ سه شنبه 13 فروردین1392 ] [ 1:35 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

به دلتنگی هایمـــ دست نزن...

به دلتنگی هایمـــ دست نزن...

 


می شکند بضغم یه وقت!!

 


آنگاه غرقــــــــ می شوی

 


در سیلابــــــ اشکهایی که


 


بهانه روانــــــ شدنش هستی!!...

 

 

[ دوشنبه 5 فروردین1392 ] [ 0:9 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

خسته

از زندگی از این همه تکرار خسته ام

از های و هوی کوچه و بازار خسته ام

 

دلگیرم از ستاره و از ماه و آسمان

از هرچه و هر آن که و هرکار خسته ام

 

دلخسته سوی خانه تن خسته می کشم

وایا از این حصار دل آزار خسته ام

 

بیزارم از خموشی تقویم روی میز

از دنگ دنگ ساعت دیوار خسته ام

 

از او که گفت: یار تو هستم ولی نبود

از خود که زخم خورده ام از یار خسته ام

 

با خویش در ستیزم و از دوست در گریز

از حال من مپرس که بسیار خسته ام

 

 

[ پنجشنبه 3 اسفند1391 ] [ 23:31 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

به کدامین گناه...

 

به کدامین گناه...

 

گاه دلتنگ میشوم

 


دلتنگ تر از همه ی دلتنگی ها...گوشه ای می نشینمو حسرت ها را میشمارم...و باختن ها را...و صدای شکستن ها را...و وجدانم را محاکمه می کنممن کدامین قلب را شکستم؟کدامین امید را ناامید کرده ام؟کدامین احساس را لــــ ه کرده ام؟کدامین خواهش را نشنیده ام؟و به کدام دلتنگی خندیدمکه این چنیـــن دلتنگـــــم؟؟؟

 

[ چهارشنبه 25 بهمن1391 ] [ 23:49 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

یک چشمم را می بندم

یک چشمم را می بندم

 

تا انگشتی که به پنجره چسبانده ام

 

در امتداد شاخه ای  از باغچه بیفتد که تنهاتر است

 

بعد از غروب هم که ستاره ها جای درخت ها را می گیرند

 

من اتاقی دارم که می توان در آن تنها شد

 

حالا می خواهی باور بکنی، بکن

 

اما نامش را سادگی نگذار...

 

 

[ چهارشنبه 18 بهمن1391 ] [ 0:11 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]

دلـم نـه عـشق میـخواهد...

 

دلـم نـه عـشق میـخواهد

 

نـه دروغــهای قـشنگ

 

نـه ادعـاهای بـزرگنـه بـزرگهای پـر ادعــا ...!دلـم یـک فنـجان قــهوه داغ میــخواهد

 

و یــک "دوســــت"

 

 کـه بـشود بـا او حـرف زد

 

و بـعد پشیـــمان نـشد ...!!!

 

 

[ چهارشنبه 6 دی1391 ] [ 23:41 ] [ پرنسس زهرا ] [ ]